Zmiana terminu egzaminu maturalnego

Informuję, że egzamin maturalny decyzją Ministra Edukacji Narodowej został przesunięty w czasie i dotychczasowy harmonogram egzaminu traci moc obowiązywania. Nowy harmonogram egzaminów zostanie podany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej najpóźniej 21 dni przed terminem pierwszego egzaminu.

Więcej na ten temat: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazania

Dyrektor Szkoły
Anna Struk