Zawieszenie zajęć na terenie szkoły do 10 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na terenie szkoły zostają zawieszone do 10 kwietnia. Od 25 marca do 10 kwietnia realizowane będzie kształcenie na odległość. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Z życzeniami zdrowia oraz wzajemnego zrozumienia
Dyrektor Szkoły
Anna Struk