Samorząd szkolny

Przewodniczący
Zoe Ortiz - klasa 2E

Zastępca Przewodniczącego
Krystian Dittrich - klasa 3A

II zastępca
Patrycja Maciejewska – klasa 3G

Członek prezydium
Magdalena 
Olender – kalsa 3A

Członek prezydium
Olaf Czernik – klasa 3A

 

Opiekunowie samorządu szkolnego 

Agnieszka Kościjańczuk

Strona samorządu: 

https://www.facebook.com/SUVLOOLSZTYN