Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie
Rok szkolny 2022/20231. Beata Falkowska-Pawelec  - Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Michał Wajzer - Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
3. Ewa Paździorko - Sekretarz Rady Rodziców
4. Joanna Gołębiewska – Skarbnik Rady RodzicówSKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Szkolna Rada Rodziców ustaliła dobrowolną składkę na Radę Rodziców, która w tym roku szkolnym wynosi 60 zł. Składkę można zrealizować w dwóch ratach. Nie ma podstawy prawnej, aby szkoła żądała od rodziców obowiązkowej wpłaty na rzecz rady rodziców. Oznacza to, że wpłata określonej sumy pieniędzy na konto szkoły jest uzależniona wyłącznie od dobrej woli rodziców. Jednakże zachęcamy Państwa do wpłat, gdyż są one przeznaczone na szczytne, przemyślane cele dla Państwa Dzieci. Dzięki  funduszowi Rada Rodziców może wspierać działania Dyrektora oraz Grona Pedagogicznego w tworzeniu jeszcze lepszych warunków funkcjonowania szkoły. Brak wpłat zablokuje dodatkową możliwość rozwoju i wsparcia młodzieży w realizacji ich potrzeb, zainteresowań i pasji. Z tych wpłat rodzice kupują nagrody dla uczniów, kupują pomoce dydaktyczne, finansują udział w konkursach i innych celach wynikających z intencji młodzieży.

Wpłat dokonujemy na konto:
IPKO biznes  70 1020 3541 0000 5602 0011 0759
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ WPŁATĘ.


UBEZPIECZENIE NNW 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców proponuje rozwiązanie, w którym Państwo nie uczestniczą w procesie zawierania polisy. W związku z tym nie podpisujemy z Państwem umowy, nie tworzymy list ubezpieczonych i nie zbieramy składek. Rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi MEN dotyczącymi ubezpieczenia szkolnego.
Jednakże namawiamy, aby każdy z Państwa samodzielnie podjął decyzję o wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia (propozycje wariantów ubezpieczenia NNW przedstawione są poniżej). Dodatkowo każdy z Państwa może samodzielnie wybierać zakres i dokonywać zakupu on-line na stronie bezpieczny.pl lub kontaktując się telefonicznie. Polisę otrzymuje się na swój adres e-mail razem z informacją powitalną przesyłaną SMS.

1. GENERALI-  www.kochanski-ubezpieczenia.pl -tel : 502 285 264 - Kod rabatowy: 66090
2. TUZ- e-mail: k.jaroch@cuexpert.pl - tel. : 501-317-823, 501-643-009

​​​​​Wszelkie pytania i wnioski prosimy kierować na adres e-mailowy: radarodzicow@lo5.olsztyn.eu
Prosimy także, aby wnioski do przegłosowania składać z tygodniowym wyprzedzeniem!