Rekrutacja

 

REKRUTACJA 2022/2023 - WAŻNE INFORMACJE

 

Rekrutacja 2022/2023 progi punktowe:

Klasa 1A (pol-his-ang/niem) - 146,70

Klasa 1B (biol-chem/mat-ang) - 148,70

Klasa 1C (mat-fiz-ang/inf) - 149,30

Klasa 1D (pol-biol-ang/niem) - 150,35

Klasa 1E (geo-wos-ang/niem) - 145,60

klasa 1F (biol-chem-ang/niem) - 150,20

Klasa 1G (mat-geo-ang/niem) - 152,20

 

UWAGA!

Przypominamy, że do dnia 22.07.2022 (piątek) do gpodz.12.00 należy zlożyć oryginał swiadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia egzaminu 8-klasisty. Należy rownież donieść wniosek rekrutacyjny, jeżeli VLO nie było Szkołą pierwszego wyboru. 

26 lipca rusza rekrutacja uzupełniająca. Do 5 sierpnia należy w Szkole pierwszego wyboru złożyć komplet dokumentów: nowy wniosek, oryginał świadectwa oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.