Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W V LO zatrudnieni są:
psycholog: Agnieszka Janik-Lasmanowicz,
tel 895429953 w. 112, sala nr 109; e-mail: psycholog@lo.5.olsztyn.eu

wicedyrektor, pedagog szkolny: Anna Klepacka 
tel. 895429953 w. 105, gabinet nr 6; e-mail: pedagog@lo5.olsztyn.eu

pedagog, pedagog specjalny: Agnieszka Szczerbowicz
tel 895429953 w. 117, sala nr 108; e-mail: doradca@lo5.olsztyn.eu

terapeuta pedagogiczny: Agnieszka Idziaszek, sala nr 107, tel. 895429953 w. 117

nauczyciele współorganizujący: Marta Pisarek, Izabela Zaremba, Monika Milewska, Marzena Płotek, sala nr 107, tel. 895429953 w. 117

rewalidator: Monika Milewska, sala nr 107, tel. 895429953 w. 117

doradca zawodowy: Emilia Górska, sala nr 107, tel. 895429953 w. 117

 

Godziny pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciel

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

pedagog, pedagog specjalny
Agnieszka Szczerbowicz

9:30 - 14:30

8:00 - 13:00

 

10:00 - 16:30

11:30- 16:30

8:00- 15:30

15:30- 16:30 C*

Psycholog

Agnieszka Janik-Lasmanowicz

10:30 - 15:30

15:30 - 16:30 C*

12:00 - 16:30

 

 

8:00 -12:30

 

8:00-11:30

 

 

8:00-12:30

n-l współorganizujący

Marta Pisarek

 

8:00-10:00

10:00- 10:30 C*

8:00-10:00

10:00- 10:30 C*

 

 

rewalidator

Monika Milewska

 

 

 

8:15-9:15 C*

 

doradca zawodowy

Emilia Górska

8:00 -12:00

 

 

8:00-10:00

15:30-16:30 C*

9:45-11:45

rewalidator

Marzena Płotek

 

8:00 - 9:00

13:30 -14:30

      15:30 -16:30 C*

 

 

 

pedagog

Anna Klepacka

15:00-16:00 C*

(co 2 tygodnie)

 

 

 

 

terapeuta pedagogiczny

Agnieszka Idziaszek

 

 

7:50-8:50 C*

 

 

n-l współorganizujący

Izabela Zaremba

 

 

 

 

 

C – jak czarnkowa

Oferujemy pomoc:
Uczniowi:

 • gdy masz trudności w nauce…
 • jeśli źle się czujesz w szkole, w klasie, z rówieśnikami…
 • doświadczasz agresji słownej, psychicznej lub fizycznej…
 • jeśli czujesz się wyalienowany, wyobcowany, inny…
 • jeśli doświadczasz silnego lęku i przestajesz cieszyć się życiem…
 • chciałbyś lepiej radzić sobie ze stresem…
 • gdy cierpisz z jakiegoś powodu i boisz się, lub trudno jest Ci o tym mówić....
 • jeśli masz złe dni i nic Ci nie wychodzi....
 • jeśli myślisz, że jesteś beznadziejny...

Rodzicowi:

 • gdy zachowania Twojego Dziecka zaczęły Cię niepokoić…
 • Twoje dziecko ma trudności w nauce…
 • doświadczasz trudności wychowawczych…
 • chciałbyś lepiej rozumieć swoje Dziecko…
 • potrzebujesz pomocy z powodu trudnej sytuacji materialnej…
 • wydaje Ci się, że jesteś złym Rodzicem…
 • szukasz specjalistycznej pomocy i nie wiesz gdzie ją uzyskać…
 • jeśli Twoja Rodzina przechodzi kryzys i chciałbyś jak najlepiej ochronić swoje Dziecko…

Nauczycielowi:

 • gdy potrzebujesz pomocy w budowie i realizacji programu wychowawczego…
 • jeśli obawiasz się wypalenia zawodowego i chciałbyś lepiej radzić sobie ze stresem…
 • chciałbyś polepszyć swoje relacje z Uczniami, Rodzicami...
 • niepokoi Cię atmosfera w klasie lub zachowanie uczniów…
 • chciałbyś zorganizować w swojej klasie warsztaty z zakresu komunikacji, profilaktyki, doradztwa zawodowego lub inne…
 • niektóre zachowania uczniów wzbudzają w Tobie silne emocje (lęk, złość) i chciałbyś lepiej sobie z tym radzić…
 • wydaje Ci się, że jesteś złym Nauczycielem, Wychowawcą...
 • myśl o awansie zawodowym przeraża Cię...

Służymy wsparciem w trudnych chwilach i pomocą w rozwiązywaniu problemów.

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2013 poz.532) Podstawa prawna:

 
2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające  rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2017 poz.1643)
 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz.1113)
 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniajace rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2017 poz.1652)
 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad oranizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2017, poz.1591)
 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2018, poz.1647)
 
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w  sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017, poz.1578)
 
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniajace rozporządzenie w  sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2018, poz.1485)
 
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecie i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2014, poz.1157)
 
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniajace rozporządzenie w sprawie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecie i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2017, poz.1656)
 
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecie i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2017, poz.1616)
 
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz.U z 2017, poz. 1569)
 
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.2015 poz.843)
 
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2018, poz. 1601).
 
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca  2019 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2019, poz. 1322).
 
16. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oswiaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. (Dz.U. z 2015, poz.1249)
 
17.  Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 roku zmieniajace rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oswiaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. (Dz.U. z 2018, poz.214)