Ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu - poradnik UODO

Aby odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące ochrony danych osobowych podczas kształcenia na odległość, wskazać dobre praktyki, a także przedstawić rekomendacje i wytyczne Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował poradnik, który zawiera najważniejsze informacje. Zachęcamy do zapoznania się.