Matura

Wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego związane z COVID-19. LINK

Wytyczne dotyczące ustnych egzaminów maturalnych w 2020r. LINK

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego - aktualizacja. LINK

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego - aktualizacja. LINK

Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego. LINK

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których moga korzystać zdający egzamin maturalny. LINK

Komunikat o olimpiadach uprawniających do zwolnienia z części egzaminu maturalnego. LINK

Komunikat o egzaminie z informatyki. LINK

Strona główna Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. LINK