Dokumenty

Od 01 stycznia 2017 r. wpłaty za:

  • wydanie duplikatu świadectwa,
  • wydanie duplikatu legitymacji,
  • wycieczki szkolne,
  • imprezy,

dokonywane są na rachunek bankowy:

 V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

65102035410000580203230950