Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy  w Olsztynie 

Lp.

Wydarzenie

Termin

Uwagi

 

  1. I.               Podział roku szkolnego

 

1.

I Półrocze – wszystkie klasy

1.09.2020 – 22.01.2021

 

 

2.

II Półrocze – klasy 1 i 2

25.01.2021 – 25.06.2021

 

 

3.

II Półrocze – klasy 3

25.01.2021 – 30.04.2021

 

 

 

II. Ferie i przerwy świąteczne

 

1.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 31.12.2020

 

 

2.

Ferie zimowe

4.01.2021 – 17.01.2021

 

 

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04.2021– 6.04.2021

 

 

4.

Ferie letnie

26.06.2021 – 31.08.2021

 

 

 

III. Zakończenie roku szkolnego

 

1.

Klasy 3

30.04.2021

piątek

 

2.

Klasy 1 i 2

25.06.2021

piątek

 

 

 

 

IV. Egzamin maturalny

 

 

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

 

do 30.09.2020

 

Ostateczne potwierdzenie wyboru przedmiotów  na egzamin maturalny

 

do 8.02.2021 (poniedziałek)

 

1.

Część ustna

 

 

 

                      języki obce

19-21.05.2021

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 

                      język polski

19-21.05.2021

 

2.

Część pisemna

4-19.05.2021

 

 

3.

Część pisemna – termin poprawkowy

24.08.2021

 

 

4.

Część ustna – termin poprawkowy

nie przeprowadza się

 

 

5.

Część pisemna – termin dodatkowy

1-16.06.2021

 

 

6.

Część ustna – termin dodatkowy

 

 

 

języki obce

7-8.06.2021

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 

język polski

7-8.06.2021

 

 

 

V. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

 

1.

Rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021

31.08.2020

poniedziałek

 

2.

Plan nadzoru pedagogicznego; zmiany do statutu

15.09.2020

wtorek

 

3.

Zmiany do statutu, programy WSDZ i wychowawczo-profilaktyczny, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29.09.2020

wtorek

 

4.

Plan doskonalenia nauczycieli (finansowy); wnioski z „diagnoz otwarcia” i specjalistów

26.10.2020

poniedziałek

 

5.

Wyniki matur; szkolenie RP

17.11.2020

wtorek

 

6.

Klasyfikacyjna za I półrocze

26.01.2021

wtorek

 

7.

Podsumowująca I półrocze

2.02.2021

wtorek

 

8.

Projekt arkusza organizacji szkoły

30.03.2021

wtorek

 

9.

Klasyfikacyjna roczna/końcowa – klasy 3

27.04.2021

wtorek

 

10.

Klasyfikacyjna za II półrocze – klasy 1 i 2

22.06.2021

wtorek

 

11.

Podsumowująca rok szkolny 2020/2021

25.06.2021

piątek

 

12.

Rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022

31.08.2021

wtorek

 

 

VI. Próbny egzamin maturalny

 

1.

                  Egzamin maturalny

listopad 2020

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 

 

VII. Terminy zebrań komisji i zespołów problemowo – zadaniowych

 

 

1.

Ustalają przewodniczący  komisji
i zespołów

pierwsze zebranie do 11.09.2020

 

 

VIII. Terminy zebrań z rodzicami

 

1.

Dla wszystkich klas o godz. 17.00

8.09.2020

wtorek, zebranie z wychowawcą w szkole

 

27.10.2020

wtorek, spotkania indywidualne z nauczycielami (on-line)

 

15.12.2020

wtorek zebranie z wychowawcą (on-line)

przewidywane oceny śródroczne za I semestr

 

23.02.2021

wtorek, zebranie z wychowawcą (on-line)          wyniki klasyfikacji za I semestr, podsumowanie pracy

 

13.04.2021

wtorek, zebranie z wychowawcą klasy (on-line) oceny przewidywane w kl. 3 liceum, kl. 1 i 2 spotkania indywidulane z nauczycielami (on-line)

 

8.06.2021

wtorek, zebranie z wychowawcą (on-line)  oceny przewidywane w pozostałych klasach

 

IX. Rekolekcje

                                                         zgodnie z odrębnym harmonogramem

 

 

X. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

1.

30.10.2020 (piątek)

Przed Świętem Zmarłych

 

2.

2.11.2020 (poniedziałek)

Po Święcie Zmarłych

 

3.

21.12.2020 (poniedziałek)

Przed Świętami Bożego Narodzenia

 

4.

22.12.2020 (wtorek)

Przed Świętami Bożego Narodzenia

 

5.

31.03.2021 (środa)

Przed Wielkanocą

 

6.

4.05.2021 (wtorek)

Matura - j. polski pp

 

7.

5.05.2021 (środa)

Matura – matematyka pp

 

8.

6.05.2021 (czwartek)

Matura – j. angielski pp

 

9.

7.05.2021 (piątek)

Matura – j. angielski pr

 

10.

4.06.2021 (piątek)

Po Bożym Ciele

 

X. Egzaminy poprawkowe

Sierpień 2020 – wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły