Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie

 

L.p

Wydarzenie

Termin

Uwagi

 1. Podział roku szkolnego

 

1.

I Półrocze – wszystkie klasy

1.09.2022 – 20.01.2023

18 tygodni nauki

2.

II Półrocze – klasy 1, 2 i 3

6.02.2023 – 23.06.2023

18 tygodni nauki

3.

II Półrocze – klasy 4

6.02.2023 – 28.04.2023

11 tygodni nauki

 1. Ferie i przerwy świąteczne

 

1.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022 – 31.12.2022

 

2.

Ferie zimowe

23.01.2023 –  5.02.2023

 

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

  6.04.2023 – 11.04.2023

 

4.

Ferie letnie

24.06.2023 – 31.08.2023

 

 1. Zakończenie roku szkolnego

 

1.

Klasy 4

28.04.2023

piątek

2.

Klasy 1, 2 i 3

24.06.2023

piątek

 1. Egzamin maturalny

 

1.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

do 30.09.2022

2.

Ostateczne potwierdzenie wyboru przedmiotów na egzamin maturalny

do 7.02.2023 (wtorek)

Część ustna

 

 

                      języki obce

 

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

                      język polski

4.

Część pisemna

 

 

5.

Część pisemna – termin dodatkowy

 

 

6.

Część pisemna – termin poprawkowy

 

 

7.

Część ustna – termin dodatkowy

 

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 1. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

 

1.

Rozpoczynająca rok szkolny 2022/2023, szkolenie RP (stacjonarna)

31.08.2022
godz. 13:00

środa

2.

Plan nadzoru pedagogicznego (on-line)

13.09.2022

godz. 17:00

wtorek

3.

Programy WSDZ i wychowawczo-profilaktyczny, plan doskonalenia nauczycieli (on-line)

27.09.2022

godz. 17:00

wtorek

4.

Plan finansowy szkoły; wnioski z diagnoz specjalistów, wyniki matur, szkolenie RP (on-line)

25.10.2022

godz. 17:00

wtorek

5.

Klasyfikacyjna za I półrocze (on-line)

17.01.2023

godz. 17:00

wtorek

6.

Podsumowująca I półrocze (on-line)

7.02.2023

godz. 17:00

wtorek

7.

Projekt arkusza organizacji szkoły (on-line)

28.03.2023

godz. 17:00

wtorek

8.

Klasyfikacyjna roczna/końcowa – klasy 4 (on-line)

25.04.2023

godz. 17:00

wtorek

9.

Klasyfikacyjna za II półrocze – klasy 1, 2, 3 (on-line)

16.06.2023

godz. 15:00

piątek

10.

Podsumowująca rok szkolny 2020/2021 (on-line)

23.06.2023

godz. 13:00

piątek

11.

Rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022* (stacjonarna)

29.08.2023

godz. 13:00

wtorek

*Termin może ulec zmianie z uwagi na terminy narad dyrektorów z organem prowadzącym i kuratorem oświaty

 1. Próbny egzamin maturalny

1.

Egzamin maturalny

listopad 2022

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 1. Terminy zebrań komisji i zespołów zadaniowych 

1.

Ustalają przewodniczący komisji i zespołów

pierwsze zebranie do 9.09.2022

 1. Terminy zebrań z rodzicami

1.

Dla wszystkich klas o godz. 17.00

6.09.2022 (wtorek)

Zebranie z wychowawcami w szkole – sprawy organizacyjne, wybór „trójek” klasowych i reprezentantów do Rady Rodziców

8.11.2022 (wtorek)

Konsultacje on-line z wychowawcami i nauczycielami

20.12.2022 (wtorek)

Zebranie z wychowawcami i nauczycielami w szkole – poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych

21.02.2023 (wtorek)

Konsultacje on-line z wychowawcami i nauczycielami

11.04.2023 (wtorek)

kl. 4 - zebranie z wychowawcami w szkole – przewidywane oceny roczne
kl. 1, 2 i 3 – konsultacje on-line z wychowawcami i nauczycielami

30.05.2023 (wtorek)

Zebranie z wychowawcami w szkole – przewidywane oceny roczne

 1. Rekolekcje

                                                         zgodnie z odrębnym harmonogramem

 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

1.

14.10.2022 (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

2.

31.10.2022 (poniedziałek)

przed Świętem Zmarłych

3.

2.05.2023 (wtorek)

Dzień Flagi

4.

4.05.2023 (czwartek)

Matura - j. polski pp

5.

5.05.2023 (piątek)

Matura – matematyka pp

6.

8.05.2023 (poniedziałek)

Matura – j. angielski pp

7.

9.05.2023 (wtorek)

Matura – j. angielski pr

8.

9.06.2023 (piątek)

Po Bożym Ciele

 1. Egzaminy poprawkowe

Sierpień 2023 – wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły