Biblioteka

Biblioteka szkolna mieści się na drugim piętrze budynku szkolnego. Zajmuje trzy pomieszczenia: wypożyczalnię, w której mieści się księgozbiór główny(lektury, część księgozbioru podręcznego oraz beletrystyka), czytelnię, w której zgromadzony jest księgozbiór podręczny, czasopisma i pokój służbowy (opracowywany jest tam i naprawiany księgozbiór biblioteki). Zbiory na bieżąco wzbogacane są o nowe pozycje, wśród których pojawiają się nie tylko lektury szkolne, ale także bestsellery księgarskie. Księgozbiór biblioteki jest skomputeryzowany w systemie MOL. Oznacza to, że książki wypożyczane są przez system elektroniczny. W obiekcie znajduje się również centrum multimedialne, które składa się z ośmiu stanowisk komputerowych z wolnym dostępem do Internetu.  Biblioteka pełni również rolę centrum informacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym, uczy umiejętnego selekcjonowania, gromadzenia i korzystania z informacji. Wspiera uczniów w uczeniu się i kształtowaniu świadomości kulturalnej. 
Odwiedzający bibliotekę mają stały i wolny dostęp do księgozbioru oraz prenumerowanych gazet i czasopism, z których korzystają na miejscu lub wypożyczają do domu.
Warto nas odwiedzać, ponieważ:
  • odpoczniesz w miejscu  przyjaznym bez stresu i ocen, „złapiesz oddech” między zajęciami,
  • znajdziesz tu materiały pomocne w  rozwoju zainteresowań i  swoich pasji
  • spotkasz tu ciekawych ludzi, weźmiesz udział  w organizowanych wydarzeniach kulturalnych.
  • odkryjesz tu  bestsellery literatury polskiej i światowej, literaturę pomocniczą dla maturzystów, książki o problemach współczesnej młodzieży.
  • w każdej chwili możesz pogłębić swoje wiadomości o zawsze aktualną prasę i duży wybór czasopism.
  • możesz skorzystać z  filmów wideo i DVD(popularnonaukowe, adaptacje lektur, filmy na lekcje wychowawcze i historii), które mogą uatrakcyjnić twoje zajęcia w klasie lub prezentację multimedialną.
 
Najważniejsze, nie stawiamy stopni i chętnie Cię widzimy!
 
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.